S.t Annegatan 2												      Tel. 0155 – 920 50
https://sciencebasedmedicine.org/wp-content/uploads/2016/07/Technic_and_practice_of_chiropractic_1915_14760077486.jpg,LIFE Kiropraktik									
i Nyköping 
,Översikt, ,Vad är kiropraktik?	,Kiropraktik är idag vida sprit runt om världen. Kiropraktik har på sina drygt 120 år som vårdform utvecklats i många olika riktningar, tekniker och filosofier. Många har tagit på sig rätten att diffinera och omdefinera kiropraktik efter eget bevåg. Den ursprungliga definitionen kommer från dess grundare Daniel David Palmer:
“The Philosophy, Art and Science of things natural. A system of adjusting the segments of the spinal column, by hand only, for the correction of the cause of dis-ease.”