S.t Annegatan 2												   Tel. 0155 – 920 50
LIFE Kiropraktik									
i Nyköping 
, ,Kiropraktik är en naturlig, holistisk läkekonst som hedrar livet och den läkande processen. Kiropraktik bygger på vetskapen om att vår hälsa står i direkt proportion till nervsystemets funktion.,Vad är kiropraktik?	,HOLISM – ett betraktelsesätt där helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext. Holism är också ett centralt begrepp för helhetstänkande. Motsatsen till holism är reduktionism.             (läs mer),NERVSYSTEMET – reglerande organ som styr och koordinerar kroppens alla funktioner, inklusive immunförsvaret, så att du kan anpassa dig på bästa sätt till din omgivning. ,Kiropraktik bygger på 3 grundpelare: 
Behandlingskonst, Vetenskap och Filosofi.
,Salutogenesis (hälsa),Översikt,Premiss (Filosofisk grund),Vetenskap,S.t Annegatan 2 b																	tel. 0155-920 50,Historia,VIDEO
(7 min. svensk text)
,Definition,Filosofi,Startsida,Behandlingskonst